Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü (CSO Ada Ankara) olarak, dijital ortamlarda ziyaretçilerin kullanımına sunulan tüm çevrimiçi ve çevrimdışı platformlarımızda kullanım esnasında, öncelikle kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Çerezlerden (cookie) faydalanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası, ziyaretçileri internet sitesinde kullanılan çerezler hakkında aydınlatmak amacıyla oluşturulmuştur. Platformlarımızda kullanılan çerezler ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojilerin kullanımı esnasında, platformlarımız tarafından otomatik olarak veriler toplanabileceği gibi, CSO Ada Ankara adı ve hesabına faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de aynı teknolojiler kullanılabilmektedir.

1. Çerezlerin Kullanılmasının Hukuki Sebebi ve Hangi Amaçla Kullanıldığı
Çerezler, kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye özen gösterilerek CSO Ada Ankara’nın Kanunun 5. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde toplanmakta ve işlenmektedir. CSO Ada Ankara olarak platformlarımızda başlıca aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için Çerezler kullanılmaktadır:

  • Platformların işlevselliği ve performansını artırmayı amaçlayan temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
  • Platformların ziyareti esnasında kullanıcı tercihlerini analiz ederek bu doğrultuda özelleştirmek,
  • Platformların etkin kullanımını sağlamak için istatistiki veriler ile analizler yapmak,
  • Reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Kullanıcılar ve CSO Ada Ankara’nın güvenliğinin teminini sağlamak.


2. Çerezlerin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Çerezler, ilgili mevzuat ve Çerez Politikasında yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve talep edilmesi halinde resmi mercilerle ilgili mevzuat hükümleri kapsamında aktarılabilir.

3. Web Sitemizde Bulunan Çerezler
Kullanım amaçlarına göre platformlarda zorunlu çerezler, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılabilmektedir. Söz konusu çerezler, CSO Ada Ankara platformlarının yönetimi ve işletimi için gereklidir.

  1. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri
Zorunlu ÇerezlerZorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar.
Performans ÇerezleriPerformans çerezleri, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar ve internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak site içeriğini onlar için bireyselleştirmeyi sağlar. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.
Reklam/Pazarlama ÇerezleriReklam çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak amacıyla kullanılır. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, aynı kişiye ait diğer verilerle eşleştirerek, ilgililere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.
  1. Saklanma Sürelerine Göre Çerezler
Oturum ÇerezleriOturum çerezi, tarayıcı kapatıldığında sona erer. Bu çerezler, internet sitesinin kullanıcının tarayıcı kullandığı sürece hareketlerinin tanınmasını sağlar. Örneğin, sitede dolaşırken kullanıcını alışveriş sepetine eklediği ürünlerin hatırlanması amacıyla kullanılabilirler. Kullanıcının internet bankacılığına veya web maile giriş yaptığı durumlarda da güvenlik amacıyla kullanılabilir. Bu çerezler oturum sonuna kadar kullanılır, sonrasında cihazda saklanmazlar.
Kalıcı ÇerezlerKalıcı çerezler, uzun süre boyunca cihazda saklanırlar. Kullanıcının sitedeki tercihlerini hatırlatmak amacıyla kullanılır. Bu çerezler, kullanıcının cihazının sabit diskinde uzun bir süre için veya süresiz olarak kullanıcı tarafından silinceye kadar mevcudiyetini korur. Bu çerezlerin, cihaza yerleştirildiği süre ve çerezin sona erme süresi arasındaki uzunluğu internet sitesi sahibi belirler. Kullanıcılar, bu çerezleri silebilirler.
  1. Kaynaklarına Göre Çerezler
Birinci Taraf ÇerezlerBirinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulur.
Üçüncü Taraf Çerezler Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

4. Çerezler Hangi Verileri İzliyor?
Bir internet sitesinin veya bir mobil uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarına çerez denmektedir.

Çerezler, internet sitelerinin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin Site ’ye giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle Site veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.

Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından işlenen çerezlerle toplanan veriler aşağıdaki gibidir:
Kişi Bilgisi
Cihaz Bilgisi
Davranışlar
Demografik Bilgiler
Pazarlama Bilgisi
Davranışsal Reklamcılık

5. Çerezler Ne Kadar Süreyle Depolandığı
CSO Ada Ankara tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amacına uygun bir süre tutulur ve daha sonra imha edilirler. CSO Ada Ankara’nın, yılda 2 defa periyodik imha dönemi planlamış ve bu bilgi CSO Ada Ankara’nın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası belgesinde belirtilmiştir. Diğer taraftan, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesini istememesi veya daha önce verdiği Açık Rıza Beyanını çekmesi durumunda periyodik imha dönemi beklenmeksizin kişisel verileri imha edilir.

Kişisel Verilerin Saklama Sürelerinin Yer Aldığı Kanunlar
Kişisel Veri KaynağıSüreYasal Dayanak
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları3 Yıl6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat
Üyelik ve Rezervasyona İlişkin Kayıtlar10 Yıl6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Kayıtlar10 Yıl6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çerezler ve Log Kayıtları6 Ay – En Fazla 2 Yıl5651 Sayılı İnternet Kanunu
Ticari Elektronik Mail Onay KayıtlarıOnayın geri alındığı tarihten itibaren 1 Yıl6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat
Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri2 Yıl5651 Sayılı Kanun
Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ise 3 yıl , Hukuki ilişki son erdikten sonra 10 Yıl.6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı  Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri10 YılKVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
SözleşmelerSözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kurum İletişim FaaliyetleriFaaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 YılKVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
İnsan Kaynakları SüreçleriFaaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçleri2 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Ziyaretçi ve Toplantı Kullanıcıların KaydıEtkinliğin Sona ermesinden İtibaren 2 Yıl KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kamera Kayıtları2 YılKVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel Verileri  Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Veriler (Örn. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek bilgiler, bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vb.)İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 5 Yıl4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Verilerİş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Sendikal Tazminata Konu Olabilecek Veriler (Örn: Performans kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vb.)İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (Örn: İşe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vb.)İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
SGK Mevzuatı kapsamında tutulan veriler (Örn: İşe giriş bildirgeleri, pirim/hizmet belgeleri vb.)İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgili Mevzuat
İş Kanunu Uyarınca: Çalışan ile ilgili Mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanmasıİş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
Çalışan Erişim Kısıtlamaları – Active Directory İşlemleriİş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Örn: Huzur hakkı ve Kar payı ödemeleri vb.)10 Yıl6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait Bilgiler (Pay defterinde yer alan kişisel veriler)Pay Defterinin Saklanma Zorunluluğu Sebebiyle Süresiz6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Burs ödemesi / Çalışan Avans Ödemesi10 Yıl6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
İş Başvurusu/Staj Başvurusu/ Başvuru Kabul Edilmediği Takdirde Aday Başvurularına İlişkin Veriler (Örn: CV, Özgeçmiş, Cover Letter, Başvuru Formu vb.)1 YılSektörel teamüller geçerli.
Sendikal Faaliyetler Uyarınca İşlenen ve Sendika ile Paylaşılan Kişisel Veriler10 Yıl6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetleri Uyarınca İşlenen Veriler (Örn: Katılımcı Listesi vb.)İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 YılSektörel Teamül
Çalışan Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler Anketin doldurulduğu yılın sona ermesine müteakiben 1 YılSektörel Teamül
Şirket Faaliyetleri Uyarınca, Saklanması Gereken Ticari Defterler, Ticari Defterlerde Yer Alan Kayıtlara Dayanarak Oluşturulan Belgeler, Finansal Tablolar vb. İşlenen Kişisel Veriler10 Yıl6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Genel Kurul İşlemleri Uyarınca İşlenen Veriler10 Yıl6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler10 Yıl6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Tüketicinin Bilgilendirilmesine ve Cayma Hakkını Kullanabilmesine İlişkin Sesli veya Elektronik Ortamdaki Bilgiler3 Yıl27866 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları1 Yıl29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik
Mal ve Hizmetleri Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak ya da Kutlama ve Temenni gibi İçeriklerle Tanınırlığı Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderilen Ticari Elektronik İletilere İlişkin Onay Kayıtları Dışındaki Veriler1 Yıl29417 Sayılı 15.07.2015 Tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik
Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler5 Yıl213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Fatura/Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler5 Yıl213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
Ziyaretçilerin Kişisel Verileri2 Yıl5651 Sayılı Kanun (Şirketin Wi-Fi Ağına Erişim Sağlayan Ziyaretçiler İçin)
CCTV Kameraları Uyarınca Güvenlik Amaçlı Olarak İşlenen Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)90 GünSektörel Teamül
Çalışanların Kişisel Verilerinin Yer Aldığı Ortamlara İlişkin Yaptığı Erişimlerin Log KayıtlarıEn Az 2 Yıl Olmak Suretiyle İş Davalarına Konu Olabilmesi Sebebiyle 10 Yıl5651 Sayılı Kanun Gereği ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Yönetmelikleri
Şirket İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı esnasında İşlenen Trafik Bilgileri (Örn: IP adres, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri vb.)2 Yıl5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin Zorunlu Olması Sebebiyle İşlenen Kişisel Veriler (Örn: Ürün kurulum tarihi, müşteri iletişim bilgileri)15 Yıl6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13.06.2014 Tarih ve 29029 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Müşteri Bilgilerinden, TTK 82. Maddesi Uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler10 Yıl6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Müşteri İşlem Bilgileri (Müşterilerin Talep/Şikayet/önerilerine İlişkin Çağrı Kayıtları vb.) 10 Yıl6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Potansiyel Müşterilere İlişkin Veriler (Örn: cookies, çerezler, linkedin üzerinden profillemeye ilişkin veriler)13 AyAvrupa Birliği / Sektörel Teamül Uygulaması
Ölmüş Bit Kişinin Kişisel VerileriEn Az 20 Yıl21.06.2018 Tarih ve 30808 Sayılı Resmî Gazetede yayınlan Kişisel Sağlık verileri Hakkında Yönetmelik

6. Çerezler Reddedilmesi ve Kabul Edilen Çerezlerin İptali
Çerez kullanımı esnasında kullanıcıların tercihleri esas alınmaktadır. Kullanıcılar dilerse Çerez kullanımını kontrol edebilir, değişiklik yapabilir ve silebilir. Çerezlerde bu gibi değişiklikler yapılması sebebiyle, kullanıcılar platformların kullanımında aksaklıklar yaşayabilecektir.

Farklı tarayıcılar için Çerezleri kişiselleştirme ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilecektir.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 7. İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları
Kanunun 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi aşağıdaki haklara sahiptir.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde ve silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi durumlarında yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası ile ilgili detaylı bilgilere www.csoadaankara.ktb.gov.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.