Etkinlik Hakkında

Başkent Kültür Yolu Festivali - 71

Yücel Arzen Şef & Solist
Cemallettin Kömürcü Sanat Yönetmeni
 

Türklerin Anadolu’yu fethinin ve yurt edinmesinin 1000 yıllık müzikal öyküsüdür.

Hoca Ahmed Yesevî’den öğrenip bildiğimiz, 1071’de Alparslan Sancağının altında buluşup 571 yılında yeniden başlayan yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz, 2071’i hedef koyduğumuz; bizim hikâyemiz.

Eser, klasik dinleti, meşk, nevbet formlarımız dikkate alınarak dört bölümden oluşturduğumuz bir modern terkib’dir aslında.