CSO1826 Sergi Alanı tanıtım kitapçığı için tıklayınız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren CSO1826 Sergi Alanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yaklaşık 200 yıllık tarihine ışık tutmaktadır. CSO1826 Sergi Alanı; içerisinde geniş bilgi, belge, fotoğraf ve CSO’nun tarihi boyunca kullanmış olduğu enstrümanlardan örneklerin yer aldığı çok sayıda eseri barındırmaktadır. CSO’nun tarihi serüveninin bilinmesi, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çok sesli müzik kültür tarihinin de bilinmesi manasına gelir. Dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan CSO, 200 yıllık tarihi boyunca kesintiye uğramadan sürekliliğini korumuş ender kolektif sanat kurumlarından biridir. 

1826’da Osmanlı İmparatorluğu Sarayına hizmet vermek için Sultan II. Mahmud tarafından “Muzikâ-i Hümâyûn” adıyla kurulan topluluk 1924’te Gazi Mustafa Kemal (Atatürk)'ün emriyle Ankara'ya taşınarak “Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası” adını almıştır. Orkestra, genç cumhuriyetin yeni kurulan sanat kurumlarının da çekirdeğini oluşturduğundan önemli bir misyona sahiptir. CSO, 1924'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği halk konserleri, Anadolu turneleri, Türk bestecilerinin eserlerinin ilk seslendirilişleri ve radyo kayıtları, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim konserleri ile Türkiye'nin orkestrası olmuş, katıldığı uluslararası turnelerde ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

CSO1826 teşhir alanında sergilenen; 1838 tarihli Muzikâ-i Hümâyûn müzisyenleri tarafından kullanılan Zil; ilk keman solistimiz ve İstiklâl Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör dönemine ait Keman; ilk Türk klavsenisti Ayşe Savaşır’ın kullandığı Klavsen; Muzikâ-i Hümâyûn tarafından kullanılan armalı 19. yüzyıla ait Çanta; CSO tarafından uzun yıllar kullanılmış Kampana ve 1900’lü yılların başında üretilen Arp CSO1826 Sergi Alanı envanterinde bulunan en önemli enstrümanlardandır. CSO1826 Sergi Alanının en kıymetli eseri hüviyetinde kabul edilebilecek olan İstiklâl Marşımızın 1933 yılına ait ilk plak kaydı da teşhirde bulunan tarihî ve millî önemi haiz eserlerdendir.

CSO’nun 200 yıllık tarihi boyunca kullandığı pek çok enstrümanın ve Türk çok sesli müzik kültürünün aktarıldığı CSO1826 Sergi Alanı, yalnız CSO’nun tarihî serüvenini yansıtmakla kalmayıp ziyaretçilere zihinlerinden çıkaramayacakları bir görsel tarih şeridi sunuyor. CSO1826 Sergi Alanında bulunan çok sayıda enstrümanın varlığı özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin enstrümanları tanımalarında önemli bir rol üstlenebileceği gibi her yaşta insanımızın müziğe olan yönelimini ve ilgisini artırmayı hedefliyor. CSO1826, CSO’nun etkileyici tarihini dünyanın en özel mimari eserlerinden biri olan ve uluslararası standartlara uygun CSO Ada Ankara Konser Alanları yerleşkesi içerisinde modern sunum teknikleri ile sizlerle paylaşıyor.

CSO1826 Sergi Alanına ücretsiz bireysel ziyaretler yapılabildiği gibi randevu alınarak grup ziyaretleri de gerçekleştirilebilmektedir.

 

Galeri