Ankara Türk Dünyası Müzik Devlet Halk Dansları Topluluğu
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Devlet Çoksesli Korosu