İşletme Müdürü
Aytekin Ayden

Sanat Yönetmeni
Ozan Binici

Teknik Yönetmen
Metin Değer